Avec le soutien de la librairie The Skull /
Met de steun van het stripwinkel The Skull

https://www.skullbd.com